Naučné tabulky

16,00 Kč s DPH

Podložka Prvňáček je vhodná pro 1. třídu k procvičování psaní abecedy, lze smazat a znovu psát.
Doporučujeme

17,60 Kč s DPH

Dětské papírové hodiny pro výuku času - jednobarevné

18,30 Kč s DPH

Praktická periodická tabulka, umožňující díky přehlednému zařazení informací jednoduchý a rychlý přístup k nadstandardnímu počtu údajů, které charakterizují vlastnosti jednotlivých prvků.

40,00 Kč s DPH

České dějiny od pravěku až po současnost vhodné pro studenty základních i středních škol.

21,30 Kč s DPH

Vhodný doplněk k přehledu chemie. Obsahuje také přehled vlastností významných prvků.

44,00 Kč s DPH

Přehledně zpracované učivo základní školy - od základních početních výkonů až po geometrii a statistiku.

35,00 Kč s DPH

Obsahuje všechny důležité vzorce včetně názorných geometrických nákresů.

22,60 Kč s DPH

Přehledně zpracované převody jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času.

21,30 Kč s DPH

Detailní anatomické nákresy kosterní soustavy člověka. Pomůcka vhodná pro studenty základních i středních škol.

43,00 Kč s DPH

Přehledně zpracované učivo základní školy zahrnující mimo jiné právo, etiku, ekonomii, ...

21,40 Kč s DPH

Tabulky všech základních vzorů podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen.

21,30 Kč s DPH

Přehledně zpracovaná ilustrovaná vyjmenovaná slova a slova od nich odvozená doplněná pravopisnými významovými rozdíly v praktickém formátu A5.

35,00 Kč s DPH

Přehledně zpracované slovní druhy včetně příkladů a názorných ilustrací

21,40 Kč s DPH

Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma podstatných jmen vhodné i pro dyslektiky.

35,00 Kč s DPH

Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma přídavných jmen vhodné i pro dyslektiky.

23,20 Kč s DPH

Přehledné tabulky všech dvanácti anglických časů.

35,00 Kč s DPH

Přehled tvarů préterita a perfekta nejužívanějších nepravidelných sloves. Nezbytná pomůcka pro všechny studenty angličtiny.

35,00 Kč s DPH

Přehled pomocných a modálních sloves v angličtině.

23,20 Kč s DPH

Přehledně zpracovaná a bohatě ilustrovaná gramatická pomůcka na téma datum a čas.

35,00 Kč s DPH

Anglické předložky s českým překladem a ilustrovaným příkladem, ilustrace Adolf Dudek.

23,00 Kč s DPH

Praktická záložka obsahuje vzory mužského, ženského a středního rodu v tabulkách.Vaše historie zobrazených produktů
Provozovatel:
ARBO CKP s.r.o.
Teslova 12
702 00 Ostrava
Tel.: 596 134 551

© 2024
Všechna práva vyhrazena.

Zobrazují se ceny včetně DPH
21. 6. 2024
21. 6. 2024