Naučné tabulky

26,00 Kč s DPH

Podložka Prvňáček je vhodná pro 1. třídu k procvičování psaní abecedy, lze smazat a znovu psát.
Doporučujeme

46,00 Kč s DPH

Dětské papírové hodiny - ZVÍŘÁTKA

20,00 Kč s DPH

Dětské papírové hodiny pro výuku času - jednobarevné

30,00 Kč s DPH

Evropa v malíčku.

28,00 Kč s DPH

Školní hodiny slouží k výuce času prvňáčkům základních škol.

49,00 Kč s DPH

Ucelený přehled české gramatiky vhodný pro studenty základních i středních škol.

45,00 Kč s DPH

České dějiny od pravěku až po současnost vhodné pro studenty základních i středních škol.

29,00 Kč s DPH

Vhodný doplněk k přehledu chemie. Obsahuje také přehled vlastností významných prvků.

49,00 Kč s DPH

Přehledně zpracované učivo základní školy - od základních početních výkonů až po geometrii a statistiku.

28,00 Kč s DPH

Obsahuje všechny důležité vzorce včetně názorných geometrických nákresů.

28,00 Kč s DPH

Přehledně zpracované převody jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času.

29,00 Kč s DPH

Detailní anatomické nákresy kosterní soustavy člověka. Pomůcka vhodná pro studenty základních i středních škol.

45,00 Kč s DPH

Přehledně zpracované učivo základní školy zahrnující mimo jiné právo, etiku, ekonomii, ...

28,00 Kč s DPH

Tabulky všech základních vzorů podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen.

28,00 Kč s DPH

Přehledně zpracovaná ilustrovaná vyjmenovaná slova a slova od nich odvozená doplněná pravopisnými významovými rozdíly v praktickém formátu A5.

28,00 Kč s DPH

Přehledně zpracované slovní druhy včetně příkladů a názorných ilustrací

28,00 Kč s DPH

Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma podstatných jmen vhodné i pro dyslektiky.

28,00 Kč s DPH

Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma přídavných jmen vhodné i pro dyslektiky.

49,00 Kč s DPH

Ucelený přehled anglické gramatiky vhodný pro studenty základních i středních škol.

28,00 Kč s DPH

Přehledné tabulky všech dvanácti anglických časů.

28,00 Kč s DPH

Přehled tvarů préterita a perfekta nejužívanějších nepravidelných sloves. Nezbytná pomůcka pro všechny studenty angličtiny.Vaše historie zobrazených produktů
Provozovatel:
ARBO CKP s.r.o.
Teslova 12
702 00 Ostrava
Tel.: 596 134 551

© 2019
Všechna práva vyhrazena.

Zobrazují se ceny včetně DPH
20. 9. 2021
20. 9. 2021